ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε κατασκευές και επισκευές κρηπιδωμάτων, ραμπών πρόσδεσης πλοίων, ανωδομών λιμένων,  εκβάθυνση λιμένων, γλύστρες κ.α.

a

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε ανεγέρσεις και ανακαινίσεις οικιστικών επαγγελματικών και τουριστικών οικημάτων προς εκμετάλλευση για λογαριασμό των πελατών μας.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Αναλαμβάνουμε κατασκευές, επισκευές και αναπλάσεις δρόμων οδικού δικτύου, πεζόδρομων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.α.

a

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε κατασκευές αλλά και επισκευές ειδικών έργων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε κατασκευές συστημάτων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για μια δωρεάν προσφορά για το έργο σας